CDStudent | čtenářský deník pro gymnázia, SŠ a ZŠ

Čtenářský deník pro SŠ a gymnázia

Čtenářský deník na je vyvážený soubor obsahů povinné četby. Rozbory obsahují nejen popis děje, ale též použité jazykové prostředky či ukázky, které ještě více přispějí k porozumění dílu. Samozřejmostí jsou odkazy na životopisy spisovatelů. Čtenářský deník pokrývá potřeby studenta gymnázia, SŠ i  ZŠ.

Čtenářský deník obsahuje

  • přes 600 rozsáhlých obsahů knih, které bohatě pokrývají potřeby každého studenta (ZŠ, SŠ a gymnázium)
  • odkazy na životopisy spisovatelů (včetně fotografií)
  • rozbory knih neobsahují jen popis děje, ale i analýzu jazykové stránky díla a ukázky
  • Včetně současné české a zahraniční literatury
  • Seznam dostupných materiálů