CDStudent | Čtenářský deník | Prezentace

1
Odkaz na životopis autora

- k dispozici je téměř 200 medailonků spisovatelů, které lze otevřít přímo z rozboru díla

2
Informační úvod

- rozsáhlejší rozbory začínají krátkým odstavcem nejčastěji popisujícím historické okolnosti, ve kterých bylo dílo vytvořeno

3
Ukázky z díla

- rozbory popisují nejen děj, ale obsahují i ukázky z díla