CDStudent | Sbírka příkladů z matematiky, fyziky a chemie

Sbírka příkladů

Sbírka příkladů z matematiky, fyziky a chemie je výjimečná tím, že obsahuje podrobně řešené příklady. K pochopení postupu nestačí pouze zadání a výsledek tak, jak to nabízejí běžné sbírky, ale podrobně komentovaný postup řešení. Jen tak může být sbírka užitečným pomocníkem při studiu matematiky, fyziky nebo chemie.

Sbírka příkladů obsahuje

  • 600 řešených příkladů z matematiky, 200 z fyziky a 150 z chemie
  • podrobný "rozklikávací" postup, který tě provede řešením celé úlohy
  • přes 230 ilustrací a obrázků, které výrazně usnadní pochopení probírané látky
  • moderní technologie zobrazení rovnic a vzorců zvyšující přehlednost
  • příklady vhodné pro přípravu na maturitu nebo přijímačky na VŠ
  • Seznam dostupných materiálů