CDStudent | Přehledy látky 2 | Prezentace

2
Životopisy

- přehledy literatury obsahují stručné životopisy a výčet děl spisovatelů

1
Krátký historický úvod

- úvod přehledů látky literatury obsahuje charakteristiku historických okolností

3
Stručné definice

- srozumitelné definice literárních směrů a žánrů

4
Doplňující poznámky

- chceš se dozvědět víc? Od toho jsou tu doplňující poznámky