CDStudent | Přehledy látky | Prezentace

1
Obrázky

- přehledy z matematiky, fyziky a chemie obsahují řadu obrázků a nákresů

2
Tabulky

- tabulky shrnující učivo usnadňují orientaci

3
Tipy a upozornění na časté chyby

- přehledy z matematiky, fyziky a chemie obsahují varování před častými chybami v řešení úloh

4
Řešené příklady

- velké množství řešených příkladů usnadňuje pochopení probírané látky