cdstudent - pomoc pro středoškoláky i maturanty!

Lukáš Zerzán – 20. 9.

Studujete střední školu nebo je pro vás letošní rok maturitním? Nestíháte načíst veškerou zadanou látku, nebo si ji chcete jen efektivním způsobem zopakovat? Nejste příznivcem modelu povinné četby, její znalost je však po vás vyžadována? Vyzkoušejte studijního pomocníka cdstudent.

Instalace a vzhled

cdstudent-literaturaPro ověření kvality aplikace je nabízeno plně funkční demo, jež je distribuováno prostřednictvím jediného spustitelného souboru, jehož velikost dosahuje hodnoty jen o málo překračující tři megabyty. V případě zakoupení CD probíhá jeho uvedení v život analogicky, celý proces je zautomatizován, neklade na uživatele téměř žádné nároky.

Vzhled programu je graficky velice příjemně proveden, nechybí logické roztřídění jednotlivých kategorií, každá z nich je doplněna případnými ikonami a dalším obrazovým materiálem, což značně usnadňuje orientaci v počátku užívání aplikace.

Komplexní informace

cdstudent-matematikaVývojáři studijního pomocníka cdstudent kladli velký důraz na komplexnost a rozsah informací. K dispozici je devět kategorií, vedle osmi běžně vyučovaných jazyků (konkrétně: Angličtina, Český jazyk, Dějepis, Fyzika, Chemie, Literatura, Matematika a ZSV) je k dispozici ještě Centrum referátů (viz dále.) Při otevření dané kategorie zpravidla dostaneme možnost upravit výběr požadované látky zvolením jedné z podkategorií. Pro provedení náhledu do struktury jednotlivých předmětů nám dobře poslouží sekce nesoucí označení Literatura.

Ta obsahuje přehled látky, který je hierarchicky seřazen do jednotlivých etap, které ne náhodou odpovídají i maturitním otázkám používaných u většiny škol. Vedle toho je k dispozici čtenářský deník, s abecedně řazenými autory. Nutno podotknout, že jejich počet na rozdíl od obdobných produktů není nikterak ošizen a při znalosti všech nabídnutých děl by byl student u zkoušky dospělosti jednoznačným premiantem. Pokud potřebujeme nastudovat jednotlivá díla dané etapy, můžeme využít třídy přehled látky, ve kterém je nalezneme setříděné dle myšlenkových proudů. Nabídku doplňují medailonky významných osobností a lexikon, ve kterém nalezneme výrazy, které by si bylo dobré před každou zkouškou osvojit. Analogicky je členěna každá z dalších kategorií, vždy dle relevantních kritérií daného předmětu.

Stáhnout program cdstudent

Kvalita informací, rozšířené možnosti

cdstudent-dejepisNabízené informace jsou z velké většiny dostatečně podrobné, ač formálně podávané tak dobře pochopitelné, velkou výhodou je vhodné tvoření odstavců vč. grafických zvýraznění a doplnění o tématické obrazové materiály. Vedle informací z jednotlivých kategorií lze prostřednictvím internetu využít i Centrum referátů, ve kterém nalezneme více než 2000 referátů či seminárních prací z rozličných oborů. Analogicky se lze zaregistrovat do Maturitního centra, které obsahuje materiály reflektující především závěrečnou zkoušku. Veškeré informace lze jednoduchým způsobem vyhledávat a tisknout.

Zhodnocení

Ačkoliv by se vzdělávání pochopitelně nemělo spoléhat pouze na určitým způsobem selektované informace, je cdstudent v každém ohledu vynikajícím pomocníkem pro jejich efektivní zopakování, dohledání potencionálních mezer nebo konfrontaci vlastních závěrů s materiály jiných. Veškeré informace jsou velice přehledně roztříděny, nechybí ani přístup do dvou online aplikací, jež poskytnou další tisíce doplňkových materiálů. Plně funkční demoverzi s ukázkovými materiály každé kategorie lze stáhnout zdarma, pro přístup ke všem datům je možné objednat kompletní verzi za 399 Kč.

Zdroj

http://magazin.slunecnice.cz/clanky/cdstudent-pomoc-pro-stredoskolaky-i-maturanty/