CD-ROM pomůže s přípravou na maturitu i přijímačky

Zdroj: Novinky.cz; 16. 12. 2007

Na maturitu a přijímačky se lze připravit i s interaktivním CD-ROMem.

Zvláště ve chvílích, kdy se krátí doba na přípravu, je počítač při studiu mnohem pohodlnějším pomocníkem než tuny sešitů a nepřeberné množství učebnic. Počítačové programy mají tu výhodu, že nabízejí velké množství učiva na jednom místě. Totéž platí i o interaktivním CD-ROMu CDstudent s nabídkou studijních materiálů nejen pro maturanty.

Vlastnosti CDstudent jsme měli možnost otestovat. Samotný program není třeba instalovat, stačí mít prohlížeč PDF souborů (například volně dostupný Adobe Reader) a povolený javascript a cookies. Aplikace využívá vlastní browser. Navigace mezi jednotlivými sekcemi je snadná díky přehlednému a pěkně graficky zpracovanému menu, obsah je rozdělen do jednotlivých kategorií podle předmětů.

Kromě samotných dokumentů je k dispozici také vyhledávání, náhled před tiskem a nápověda. CD nabízí i internetové Centrum referátů, které umožňuje přístup k neustále se rozrůstající on-line databázi materiálů vytvářené komunitou uživatelů CDstudent a spravované redaktory.

Studenti na CD mohou ocenit přívětivý design a technické zpracování, což ilustruje například kategorie Angličtina. Kompletní anglická gramatika je rozdělena dle jednotlivých témat a přehledné a srozumitelné zpracování by jí mohla závidět i leckterá z „papírových“ učebnic.

V podobném stylu jsou zpracovány i přehledy dalších předmětů včetně fyziky, chemie a matematiky. Všechny tyto přehledy na CD jsou ve formě PDF souborů – co téma, to jedna stránka – díky čemuž odpadá nutnost složitě dokumenty upravovat před tiskem.

Ve fyzice a matematice pomohou látku pochopit vyřešené úlohy

Také si nejste jisti, čím že se to vlastně liší deputace od disputace nebo jaký chemický prvek se skrývá pod značkou Sb? Pak možná oceníte skutečně rozsáhlé lexikony pojmů z českého jazyka, dějepisu, chemie, literatury a základů společenských věd.

Za zmínku stojí i medailonky spisovatelů, básníků, vojevůdců, filozofů a dalších významných osobností doprovázené portréty, které jsou součástí všech humanitních kategorií. Kategorie Čtenářský deník pak nabízí množství obsahů knih sahající skutečně od starověkých eposů až po Viewegha.

V předmětech jako je fyzika, chemie nebo matematika nestačí, aby si student látku pouze zapamatoval. Důležité je látku také pochopit. Za tímto účelem CD nabízí sbírku řešených příkladů, jejíž obsah mají na svědomí zkušení středoškolští kantoři. Všechny úlohy jsou srozumitelně vysvětleny, doplněny o grafy a ilustrace, jednotlivé části řešení lze postupně rozklikávat.

Maturitní otázky pokrývají celou středoškolskou látku

Kromě již zmíněných funkcí jsou na CD i vypracované maturitní otázky. Ty jsou zde narozdíl od těch běžně dostupných zpracovány nejen jako text, ale všechny obsahují i ilustrace a hlavně jsou vzájemně propojeny prostřednictvím odkazů v textu na pojmy z lexikonů, medailonky osobností a obsahy ze čtenářského deníku.

I z maturitních otázek je opět patrný „rukopis“ kantorů, témata dobře pokrývají celou středoškolskou látku a posloužit mohou i jako příprava na přijímací zkoušky na VŠ. Pořizovací cena CD, které může posloužit jako vhodný vánoční dárek, je 399 korun. Na webu si lze stáhnout zdarma dostupnou demoverzi.

Více informací o CDstudent naleznete na webových stránkách www.cdstudent.cz.

Originální článek: http://www.novinky.cz/clanek/128914-cd-rom-pomuze-s-pripravou-na-maturitu-i-prijimacky.html